Cơ Sở Hạ Tầng

  

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

ĐÓNG TÀU THỊNH LONG

Tổng diện tích mặt bằng : Gần 40 Ha

NHÀ ĐIỀU HÀNH

 

- Toà nhà được xây bằng kết cấu bê tông cốt thép, tường gạch, mái bằng, chống nóng bằng gạch, lan can ban công bằng con sơn bê tông.

- Số tầng: 03 tầng.

- Tổng diện tích mặt bằng : 384 m²

- Tổng diện tích sàn xây dựng: 1152 m²

NHÀ ĂN CA 

 

- Bao gồm: kết cấu bê tông cốt thép, tường gạch, mái bằng, chống nóng bằng gạch, lan can ban công bằng con sơn bê tông.

- Số tầng: 02 tầng.

- Tổng diện tích mặt bằng : 456 m²

- Tổng diện tích sàn xây dựng: 912 m²

KHU TẬP THỂ 

 

- Bao gồm 03 tòa nhà liên hợp (nhà A, B, C) kết cấu bê tông cốt thép, tường gạch, mái bằng, mỗi tầng gồm 8 phòng khép kín, chống nóng bằng gạch, lan can ban công bằng con sơn bê tông.

- Số tầng: 03 tầng.

- Diện tích:

 + Nhà A 03 tầng (46,540m x 11,7 m)

    Diện tích xây dựng: 536m2.

    Diện tích sàn xây dựng: 1608m2.

 + Nhà B 03 tầng 

    Diện tích xây dựng: 536m2.

    Diện tích sàn xây dựng: 1608m2.

 + Nhà C 03 tầng 

    Diện tích xây dựng: 536m2.

    Diện tích xây dựng: 1608m2.

NHÀ NGHỈ CÔNG NHÂN

Tổng diện tích mặt bằng: 630 m²

Tổng diện tích sàn xây dựng: 1890 m²

PHÂN XƯỞNG : VỎ TÀU

 

+ Công suất: 10.000 tấn SP/năm

+ Nhà xưởng được xây dựng năm 2006 và đưa vào sử dụng năm 2007.

+ Loại công trình xây dựng: Nhà thép tiền chế.

+ Kích thước (Bề mặt chiều sâu): Rộng 108m; Dài 171m.

+ Diện tích sàn xây dựng: 18.468 m²

 

PHÂN XƯỞNG: ỐNG - PHÂN XƯỞNG: MÁY-ĐIỆN

 

+ Công suất: 2.000 tấn SP/năm

+ Nhà xưởng được xây dựng năm 2006 và đưa vào sử dụng năm 2007.

+ Loại công trình xây dựng: Nhà thép tiền chế.

+ Kích thước (Bề mặt chiều sâu): Rộng 42m; Dài 72m.

+ Diện tích sàn xây dựng: 3.024m2.

PHÂN XƯỞNG LÀM SẠCH SƠN & TRANG TRÍ

 

+ Công suất: 20.000 tấn SP/năm

+ Công trình được xây dựng vào năm 2008, hiện chưa hoàn thành.

+ Diện tích sàn xây dựng nhà cân: 4.410m2.

Phân xưởng làm sạch và sơn phân đoạn được kết cấu móng băng, khung cột kèo thép, nền bê tông cốt thép, đá dăm cấp phối, cát nền tôn tạo. 

 

HỆ THỐNG LÀM SẠCH & SƠN LÓT

 

* Xuất xứ: ITALY

* Kích thước tôn tấm:

- Min: 6000x1500x5

- Max: 12000x3200x60

* Tốc độ : 1.5 m/p

* Hạt mài: SS390 & SG25

* Tiêu chuẩn bề mặt sau làm sạch: Sa 2.5

CỔNG TRỤC NGOÀI TRỜI : ĐÀ TÀU 10 000DWT

 

 * Ký hiệu: CT200T-1 ;

 * Tiêu chuẩn: Việt Nam ; năm sản xuất: 2008

 * Thông số kỹ thuật:- 1 móc Q = 200T

                                 - 2 móc = 50T

                                 - 1 móc Q = 20T

                                 - L = 72m

                                 - Hmax = 42m

* Số lượng: 01 chiếc

CỔNG TRỤC NGOÀI TRỜI : ĐÀ TÀU 15 000DWT

 

* Ký hiệu: CT200T-2

* Tiêu chuẩn: Việt Nam ; năm sản xuất: 2009

* Thông số kỹ thuật: - 1 móc Q = 200T

                                 - 2 móc = 50T

                                 - 1 móc Q = 20T

                                 - L = 75m

                                 - Hmax = 45m

* Số lượng: 01 chiếc

CỔNG TRỤC NGOÀI TRỜI : BÃI ĐÓNG PHÂN ĐOẠN

 

* Ký hiệu: CT60T

* Tiêu chuẩn: Việt Nam; năm sản xuất: 2006

* Thông số kỹ thuật: - 2 móc Qmax = 60T

                                 - L = 42m

                                 - H = 24m

* Số lượng: 01 chiếc

CỔNG TRỤC NGOÀI TRỜI : BÃI ĐÓNG PHÂN ĐOẠN

 

* Ký hiệu: CT32/5T(1-2)

* Tiêu chuẩn: Việt Nam; năm sản xuất: 2007

* Thông số kỹ thuật: - 2 móc Q1 = 32T; Q2 = 5T

                                 - L = 35m

                                 - H = 18m

* Số lượng: 01 chiếc

 

CỔNG TRỤC NGOÀI TRỜI : ĐÀ TÀU 6 500DWT

 

* Ký hiệu: CT100T 

* Tiêu chuẩn: Việt Nam; năm sản xuất: 2007

* Thông số kỹ thuật: - 2 móc Qmax = 50T

                                 - L = 50m

                                 - H = 32m

* Số lượng: 01 chiếc

CẨU CHÂN ĐẾ: ĐÀ TÀU 10 000DWT, 15 000DWT

 

* Ký hiệu: CCĐ100T 

* Tiêu chuẩn: Việt Nam; năm sản xuất: 2007

* Thông số kỹ thuật: - Q1 = 100T ; Q2 = 12T

                                 - R = (16-45)m

                                 - H = 50/-5m

* Số lượng: 01 chiếc

BÁN CỔNG TRỤC NGOÀI TRỜI : BÃI CẤP TÔN SƠ CHẾ

 

* Ký hiệu: BCT16T 

* Tiêu chuẩn: Việt Nam; năm sản xuất: 2007

* Thông số kỹ thuật: - Qmax= 16T

                                 - L = 55m

                                 - H = 10m

* Số lượng: 01 chiếc

CẦU TRỤC TRONG NHÀ XƯỞNG: PHÂN XƯỞNG VỎ

 

* Ký hiệu: CT10T(1-6) 

* Tiêu chuẩn: Việt Nam; năm sản xuất: 2007

* Thông số kỹ thuật: - Qmax= 10T

                                 - L = 36m

                                 - H = 13m

* Số lượng: 06 chiếc

CẦU TRỤC TRONG NHÀ XƯỞNG: PHÂN XƯỞNG VỎ

 

* Ký hiệu: CT32T(1-4) 

* Tiêu chuẩn: Việt Nam; năm sản xuất: 2007

* Thông số kỹ thuật: - Qmax= 32T

                                 - L = 36m

                                 - H = 17m

* Số lượng: 04 chiếc

CẦU TRỤC TRONG NHÀ XƯỞNG: PHÂN XƯỞNG VỎ

 

* Ký hiệu: CT50T(1-2) 

* Tiêu chuẩn: Việt Nam; năm sản xuất: 2007

* Thông số kỹ thuật: - Qmax= 32T

                                 - L = 36m

                                 - H = 17m

* Số lượng: 02 chiếc

CẦU TRỤC TRONG NHÀ XƯỞNG: PHÂN XƯỞNG ỐNG -

PHÂN XƯỞNG MÁY - ĐIỆN

 

* Ký hiệu: CT5T(1-2)

* Tiêu chuẩn: Việt Nam; năm sản xuất: 2007

* Thông số kỹ thuật: - Qmax= 5T

                                 - L = 21m

                                 - H = 8m

* Số lượng: 02 chiếc

BÁN CỔNG TRỤC: PHÂN XƯỞNG VỎ

 

* Ký hiệu: BCT10T

* Tiêu chuẩn: Việt Nam; năm sản xuất: 2008

* Thông số kỹ thuật: - Qmax= 10T

                                 - L = 13,5m

                                 - H = 7m

* Số lượng: 01 chiếc

XE NÂNG VẬN CHUYỂN TỔNG ĐOẠN KẾT CẤU THÉP

 

* Ký hiệu: NTĐ(1-3)

* Tiêu chuẩn: China; năm sản xuất: 2007

* Thông số kỹ thuật: - Qmax = 100T

               - Kích thước sàn LXBXH:11.000x6.000x1.450mm

               - Hành trình nâng hạ: (1-600)mm

* Số lượng : 03 chiếc

XE NÂNG NGƯỜI

 

* Ký hiệu: Z60/34(1-4)

* Tiêu chuẩn: Genie - Mỹ; năm sản xuất: 2007

* Thông số kỹ thuật: - Qmax = 227kg

               - Hmax = 20,3m

               - Rmax = 10,4m

* Số lượng : 11 chiếc

XE NÂNG NGƯỜI

 

* Ký hiệu: S80(1-3)

* Tiêu chuẩn: Genie - Mỹ; năm sản xuất: 2007

* Thông số kỹ thuật: - Qmax = 272kg

               - Hmax = 26,4m

               - Rmax = 22,07m

* Số lượng : 04 chiếc

DÀN NÂNG TỪ

 

* Ký hiệu: GTR4/75N

* Tiêu chuẩn: Đức; năm sản xuất: 2008

* Thông số kỹ thuật: - Tải trọng nâng Qmax = 7500kg

               - Khả năng làm việc: Tôn tấm dầy (5-30)mm; rộng (500-3000)mm; dài (3200-12000)mm

* Số lượng : 04 chiếc

XE CẦN CẨU BÁNH LỐP

 

* Ký hiệu: KR-25H-III

* Tiêu chuẩn: Kato - Japan; năm sản xuất: 2003

* Thông số kỹ thuật: - Qmax = 25T

               - Lmax = 27m

* Số lượng : 01 chiếc

XE CẦN CẨU BÁNH LỐP TADANO

 

* Ký hiệu: TR 200M

* Tiêu chuẩn: Tadano - Japan; năm sản xuất: 1982

* Thông số kỹ thuật: - Qmax = 20T

               - Lmax = 24m

* Số lượng : 01 chiếc

             HỆ THỐNG PHUN BI PHUN SƠN TỔNG ĐOẠN

                                (CHƯA LẮPĐẶT)

 

* Ký hiệu: DCPS

* Tiêu chuẩn: - Hãng sản xuất: ABBS LLC

                    - Nước sản xuất: Mỹ, EU, Thái Lan

                    - Năm sản xuất: 2007 - 2008

* Thông số kỹ thuật:

  - Phun bi phun sơn tổng đoạn tàu có kích thước tối đa BxHxL: 12.192mmx7.010mmx21.945mm

  1. Buồng phun bi: 01 buồng với 06 trạm phun

   + Kích thước bên trong BxHxL: 19.812mmx13.716mmx30.480mm

   + Hệ thống sàn thu hồi bi kiểu chữ H

   + Buồng phun bi được thiết kế theo kiểu thông suốt qua hai cửa trượt dẫn động bằng động cơ điện.

   + Hệ thống tách rửa bi kiểu khí trọng lực

   + Khối lượng hạt mài: 20T

  2. Buồng phun sơn: 02 buồng với 06 trạm phun sơn tỉ số nén 56:1

   + Kích thước bên trong BxHxL: 19.812mmx13.716mmx30.480mm

   + Buồng phun sơn kiểu khí chuyển động ngang, bộ lọc khô, có áp lực cho tổng đoạn tàu thủy.

   + 02 hệ thống sấy, công suất 300kw

   + Buồng phun sơn áp lực được thiết kế cân bằng áp suất tự động.

 
 

MÁY LỐC TÔN 3 TRỤC : PHÂN XƯỞNG VỎ

 

* Ký hiệu: MCH-3RP

* Tiêu chuẩn: CE; năm sản xuất: 2007

* Thông số kỹ thuật: 

    + Khả năng lốc tính theo mác thép: Tiêu chuẩn ST 37

    + Vận tốc tuyến tính của các trục: ± 4,35m/ph

    + Áp lực kẹp trên trục: >37 bar

    + Áp lực mở trục trên: 95 bar

* Số lượng : 01 chiếc

                       MÁY CHẤN TÔN : PHÂN XƯỞNG VỎ

 

* Ký hiệu: MCT-1 

* Tiêu chuẩn: Hàn Quốc    năm sản xuất: 2007

* Thông số kỹ thuật:

     + Điều khiển: PLC, điện, thuỷ lực

     + Ép định dạng phẳng

     + Lực ép: 600T

     + Hành trình piston: 900mm

     + Tốc độ Piston khi xuống: 100mm/s

     + Tốc độ Piston khi lên: 150mm/s

     + Tốc độ khi ép: 4mm/s

     + Bàn công tác: 4.500x1.700mm

* Số lượng: 01 chiếc

                      MÁY CHẤN TÔN : PHÂN XƯỞNG VỎ

 

* Ký hiệu: MCT-3

* Tiêu chuẩn: Hàn Quốc    năm sản xuất: 2008

* Thông số kỹ thuật:

     + Điều khiển: PLC, điện, thuỷ lực

     + Ép định dạng phẳng

     + Lực ép: 1000T

     + Hành trình piston: 1000mm

     + Tốc độ Piston khi xuống: 100mm/s

     + Tốc độ Piston khi lên: 150mm/s

     + Tốc độ khi ép: 4mm/s

     + Bàn công tác: 4.500x1.700mm

* Số lượng: 01 chiếc

 

                        MÁY UỐN THÉP HÌNH CNC

 

* Ký hiệu: WLW3000 

* Tiêu chuẩn: China; năm sản xuất: 2007

* Thông số kỹ thuật:

    + Điều khiển: PLC, điện, thuỷ lực

    + Phương thức tải nhập dữ liệu: đĩa mềm, đĩa USB.

    + Áp lực gia công, lực uốn phẳng lớn nhất: 3.000T

    + Lực kẹp lớn nhất kẹp giữa: 600T

    + Khả năng uốn: Thép mỏ: Phạn vi gia công: 140-370,

         Thép chữ T: KT gia công Max T370x120x12x20mm

         Thép L: KT gia công Max L370x120x12x20

    + Tốc độ làm việc: (2-11)mm/s

    + Tốc độ tiến nhanh: (1-35)mm/s

    + Bán kính uốn nhỏ nhất: Rmin>10h (h độ cao của vật định hình)

    + Hành trình uốn: +250mm/-190mm

    + Tốc độ tiến lui của vật liệu: (50-100)mm/s
 

                       MÁY CẮT TÔN TỰ ĐỘNG CNC

 

* Ký hiệu: CNC-(02-06)( Proarc master70)  .

* Tiêu chuẩn: Đài loan. Năm sản xuất 2007

* Thông số kỹ thuật:

    + Khoảng cách tâm ray: 7000mm

    + Chiều dài ray: 27.000mm

    + Công suât: 5KVA

    + Bộ điều khiển số: EDCE II- Hypertherm

    + Chuyển đổi ngôn ngữ: MTC Professional

    + Chiều rộng cắt hữu ích: 6600mm

    + Chiều dài cắt hữu ích: 24000mm

    + Chiều rộng cắt tối thiểu: 100mm

    + Tốc độ cắt: 1-8000mm/phút

    + Tốc độ lấy dầu Max: 12000mm/phút

    + Tốc độ di chuyển vị trí Max: 18000mm/phút

    + Độ dầy tôn cắt Max: 250mm

    + Khả năng khoét lỗ: 200mm

    + Độ chính xác trên chiều dài: ±0,1mm

    + Số lượng mỏ cắt: 03

    + Số lượng mỏ lấy dấu: 01

    + Nguồn Gas : O2, C2H2, LPG

                      MÁY CẮT TÔN TỰ ĐỘNG CNC

 

* Ký hiệu: CNC-03(Dama DMF630)  .

* Tiêu chuẩn: Đài loan. Năm sản xuất 2007

* Thông số kỹ thuật:

    + Bộ điều khiển số: Burny 10

    + Chuyển đổi ngôn ngữ: ESSI

    + Công suât: 5KVA

    + Khoảng cách tâm ray: 7000mm

    + Chiều dài ray: 27.000mm

    + Chiều rộng cắt hữu ích: 6000mm

    + Chiều dài cắt hữu ích: 24000mm

    + Tốc độ cắt: 1-6000mm/phút

    + Tốc độ lấy dầu Max: 12000mm/phút

    + Tốc độ di chuyển vị trí Max: 18000mm/phút

    + Độ dầy tôn cắt Max: 250mm

    +  Khả năng khoét lỗ: 200mm

    +  Độ chính xác trên chiều dài: ±0,1mm

    + Số lượng mỏ cắt: 03

    + Số lượng mỏ lấy dấu: 01

    + Nguồn Gas : O2, C2H2, LPG

CẨU CHÂN ĐẾ: CẦU TẦU TRANG TRÍ

 

* Ký hiệu: CCĐ100T 

* Tiêu chuẩn: Việt Nam;

* Thông số kỹ thuật: - Q1 = 100T ; Q2 = 12T

                                 - R = (16-45)m

                                 - H = 50/-5m

* Số lượng: 01 chiếc

 

 • gute replica uhren
 • top replica uhren
 • Replique Montre haut
 • replika ure butik
 • chaussures foot salle
 • chaussure de foot pas cher en ligne
 • acheter chaussure de foot
 • chaussure de foot pas cher en ligne
 • UEDbet professionelle fünf großen europäischen Fußball-Ligen SMG Wetten, durch das Quiz UEDbet UEDbet gesponsert begann. Mindestens ein bis zwei wöchentliche Quiz-Aktivitäten, solange Sie eine Chance bekommen, das Endergebnis echte Fußballhemden (Fußball Trikots optional) zu erraten! Die Preise werden von UEDbet Asian offiziellen Website, Real Madrid, Barcelona UEDbet volle Patenschaft Plakate, offizielle La Liga Real Betis Fußballtrikotsponsor entfernt, gibt es auch die 2015-2016 Saison, das einzige spanische Team Sponsor Kapazität Bedingungen Asien!

 • fussballtrikots günstig
 • Tanie stroje piłkarskie
 • www.koszulkikoszykarskienba.com
 • louis vuitton günstig
 • nike pas cher
 • fussball trikots sale
 • billige fussballtrikots
 • günstige fussballtrikots
 • Manchester United fussballtrikots
 • fussballtrikots günstig
 • fussball trikots arsenal
 • Günstige Fußballtrikots
 • Madrid Juventus fussballtrikots