Tin Hoạt Động

LỄ CẮT TÔN ĐÓNG MỚI TÀU CHỞ HÀNG 7000T


LỄ CẮT TÔN ĐÓNG MỚI TÀU CHỞ HÀNG  7000T
Sáng ngày 24 tháng 12 năm 2020 tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu Thịnh Long đã làm lễ cắt tôn đóng mới tàu chở hàng 7000T. Chủ đầu tư Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Đại Dương Việt.

Sáng ngày 24 tháng 12 năm 2020 tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu Thịnh Long đã làm lễ cắt tôn đóng mới tàu chở hàng 7000T. Chủ đầu tư  Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Đại Dương Việt.

Vùng hoạt động:

Phương tiện thiết kế thuộc loại: Tàu hàng được tính toán -  thỏa mãn cấp : VR – SH của qua chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa .

Vùng SB phù hợp với tuyến được bộ GTVT công bố, cách bờ không quá 12 hải lý, với điều kiện cấp gió không lớn hơn cấp 5 bô pho.

Loại tàu :

Tàu hàng vỏ thép, lắp 01 máy diesel lai 01 chân vịt.

Tàu được cấu tạo bởi kết cấu đáy đôi, mạn kép ở khu vực giữa tàu, có một Boong chính, thượng tầng và buồng máy được đặt ở phía đuôi tàu.

Công dụng:

Tàu được thiết kế đóng mới để chở hàng.